Xuan Xosé Sánchez Vicente espubliza nel so blogue un especial fotográficu dedicáu al primer día de L’Arribada de Xixón

En pallabres del escritor xixonés, falando del so blogue, diz “Vo poner equí una serie de semeyes del paséu en barcu de los escritores de l’Arribada de Xixón y de la so llegada a puertu (de la so arribada)”. Xuan Xosé Sánchez Vicente va dir alternando semeyes de los escritores nel barcu y de les vistes dende’l mesmu.

Entraes cola etiqueta L’Arribada de Xixón

Dexa un retruque

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s