Formento y escola

Pral día 7 d’abril d’este 2011, el Asociación Cultural Polavila amaña, col axuda del Instituto Elisa y Luís Villamil da Veiga, unha xornada que servirá de presentación a un novo proyecto sou que deron en chamar “Formento y escola”.
El proyecto consiste en que xente da comarca Ozcos- Eo (ou relacionada d’algún xeito coa mesma), que teñan algún tipo d’obra cultural feita, tanto de carácter profesional como non, dediquen unha sesión práctica pola mañá a enseñar a os alumnos del instituto a súa producción, cómo chegaron a poder dedicarse a eso, etc..
Pola tarde, xa nel auditorio da Casa da Cultura da Veiga, feirán unha presentación xeneral pra toda aquela xente que se quira achegar. El aspecto máis importante d’estas presentacióis é que serán, máis que nada, prácticas e interactivas.
Nesta primeira xornada contaráse coa participación del veigueño Alejandro Pacios, que falará sobre el mundo y a producción audiovisual dende a súa propia esperiencia profesional nel sector al tempo que mostrará algún dos sous trabayos.
El venres pola mañá, nel instituto, contará como foi el sou recorrido personal hasta el día d’hoi y dará un pequeno taller que valirá pra qu’os alumnos s’aproximen al sou trabayo y a este mundo profesional.
Na sesión del xoves pola tarde, a celebrar na Casa da Cultura ás 20:30 horas, feirá tamén unha pequena presentación y un repaso por algunhos dos trabayos que ten feitos nunha ponencia que leva por título “El video en la red. Conceptos básicos para la realización de videos. Silencio, se rueda”.
El taller que s’impartirá nel instituto vai dirixido únicamente a os alumnos del centro. A entrada pra esta sesión da tarde será aberta y de baldre.

Dexa un retruque

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Camudar )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Camudar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Camudar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Camudar )

Connecting to %s