>Presentóuse ‘Trafego’, colectivo de xente nova del Eo-Navia

>El día 10 d’abril de 2010 ás 12:00h., el Colectivo Trafego presentóuse mediante úa roda de prensa na Casa da Cultura de Navia. É un colectivo de xente nova del Eo-Navia pra trabayar por un futuro cultural máis amañoso.

Pra Trafego «anguano el gallego-asturiano atravesa úa situación intolerable. A presencia danosa llingua nel ente público asturiano de comunicación é completamente inesistente. El ausencia d’un estatus llegal decente, a oficialidá, conlleva úa falta visible de normalización social, que s’evidencia especialmente na situación da toponimia, xa que dos 18 conceyos del Eo-Navia sólo cuatro oficializaron os topónimos autóctonos, y einda muitas veces nun se respeta a toponimia tradicional xa oficializada. El uso del gallego-asturiano por parte das institucióis municipales y autonómicas é testimonial, como lo é a presencia tremendamente deficente nel sistema educativo, xa que son testimoniales as escolas nas que s’imparte Gallego-Asturiano, por nun falar del ausencia total d’esta llingua na Universidá ou na Formación Profesional. Evidentemente, se ta mala de ver a presencia del Gallego-Asturiano como asignatura nos centros, tamos mui llonxe de vello como llingua vehicular nel sistema educativo». Os esmolecementos del colectivo novo nun quedan namáis nel asunto llingüístico: «El noso patrimonio material tamén s’esfarrapa pouquín a pouco. Molíos, hurros y, mesmo, restos arqueolóxicos sufren as consecuencias de políticas de protección deficentes y d’agresióis incomprensibles, caso del Penedo Aballón (Bual) que foi desestabilizao sin que naide investigue esta agresión, ou das pinturas rupestres da Cova del Demo (tamén en Bual) na qu’apareceron grafitis sin que nada de sepa. Noutros casos, as agresióis vein directamente das nosas administracióis ou de grandes empresas, como nel caso dos Llagos de Silva (Salave, Tapia), unde a empresa Gold Mines s’emperróu en destrozar os vestixos romanos y el entorno natural pr’abrir úas minas d’ouro (anque finalmente nun foron a ello) con úas respostas das administracióis que sacarían os colores a cualquera. Falta de cordura como éstas, das propias administracióis, tamén é a colocación d’un parque eólico na Serra de Carondio (Ayande), sin importar nin el sensible medio ambiental nin as señales romanas presentes nel entorno. El noso patrimonio inmaterial tampouco goza de gran salú. Toda a cultura milenaria d’Asturias vei quedando cuberta baxo el olvido». Como consecuencia, Trafego fai un chamamento a qu’a mocedá nun quede parada: «A mocedá del Occidente, como a mocedá de toda Asturias, nun lo ten chao al hora de vivir na súa terra nin na súa cultura. As dificultades da nosa mocedá pra botar raigaños na súa propia terra fain imprescindible qu’esta mocedá nun se quede parada, espectante ante este panorama. Por esto é qu’el grupo de mozos que formamos el Colectivo Trafego queremos empezar a trabayar pra, dende a mocedá, ufertar úa resposta a todas estas situacióis que queremos cambiar, pra trabayar na reivindicación llingüística, pra trabayar pola conservación del noso medio cultural, natural y etnográfico, pr’axudar a dignificar a nosa tradición oral y escrita, pr’axudar a dignificar as nosas manifestacióis culturales…».

FONTE: Trafego y FalaVIVA

Dexa un retruque

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Camudar )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Camudar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Camudar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Camudar )

Connecting to %s