ARRIBADA 2009: Entrevista nel semanariu Les Noticies a Manuel García ‘Galano’ pola mor de la concesión del Premiu Timón

Manuel García-Galano: «Cóstame crer qu’eu poda merecer tanto lloureiro»
Manuel García-Galano (A Roda, Tapia, 1922) recibía el fin de semana pasao a noticia de que L’Arribada concedéraye el Premio Timón, un reconocemento que vía a valorar a trayectoria lliteraria de toda úa vida. El sou llabor teatral ta nos volúmenes Mareaxes tapiegos (1993) y Erguendo el telón (2000), y a súa narrativa pódese disfrutar en llibros como Parzamiques (1993) ou Vento d’outono (2005). LES NOTICIES dixital falóu con este escritor veterano pra ver cómo percibe a realidá actual da lliteratura en gallego-asturiano y saber dos sous proyectos.
Académico d’honra, reconocemento del Conceyo de Tapia, homenaxe da primeira Xunta d’Escritores na Veiga… y agora el Premio Timón. ¿Cómo se sinte?
Pois a verdá e que me quedéi mui sorprendido’cause me costa caro crer qu’eu poda merecer tanto lloureiro, peró tamén agradecido por que se acorden de min y orgulloso de que me senten á veira de personaxes da lliteratura asturiana tan importantes como Nené Losada y Xuán Xosé Sanchez Vicente.
Usté vén sendo destacao como un exemplo pra os escritores en gallego-asturiano por cómo se sumóu al proceso actual de recuperación d’esta llingua. ¿Cómo ve el panorama lliterario del occidente asturiano?
Miyorando; se lo comparamos col d’hai inda poucos anos, miyorando muito. A miudo aparecen novas publicacióis,’bout todo de poesía, y tamén en prosa, y lo bon é que son de muita calidá. Outra cousa é el interés que podan topar na xente. Peró os novos (pra min todos son novos) vein puxando con agayo.
Colabora con artículos y relatos na web Falaviva.net. Nun é normal esa capacidá d’adaptación a os tempos novos d’un escritor da súa xeneración.
Se femos a comparanza del qu’eu escribo cua música, eu sigo tocando boleros… É verdá que nun tono achegado al humor, qu’é el que máis me gusta y nel que miyor me defendo. Peró tampóuco’tis poño focico a outra música; tópome muito ben cua xente nova.
-¿Tan dalgún proyecto lliterario novo?
Proyectos, el que se diz proyectos, ningún máis qu’el d’ir contando os días axeito y entreténdome con cousías pequenas, nas que nun teña qu’escalabaciar muito a cabeza. Quería acabar un sainete que se m’atrapazóu y completar úas notas que fixen hai tempo’bout el teatro d’aficionados en Tapia. Nun sei se será xa muito caldo, peró intentaréilo.
Advertisements

Dexa un retruque

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s